برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر درمان طرحواره های هیجانی بر بینظمی هیجانی زنان قربانی کودک آزاری

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: دانشمندي سعيده*,ايزدخواه زهرا,كاظمي حميد,مهرابي حسينعلي
 
 *دانشگاه شيراز، شيراز، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي درمان طرحواره هاي هيجاني (EST) بر بي نظمي هيجاني در زنان قرباني کودک آزاري بود. جامعه آماري، 500 زن مراجعه کننده به مراکز خدماتي، تجاري، بهداشتي و آموزشي نجف آباد بودند که به صورت تصادفي انتخاب و پرسشنامه کودک آزاري و غفلت بر روي آنها اجرا شد. از بين اين شرکت کنندگان، تعداد 30 نفر که داراي نمره بالاتر در کودک آزاري و غفلت و ملاک هاي ورودي پژوهش بودند و تمايل به درمان داشتند، انتخاب و به صورت تصادفي در گروه آزمايش و کنترل گمارده شدند. و گروه آزمايش 13 جلسه درمان EST دريافت نمود. پرسشنامه هاي کودک آزاري و غفلت، دشواري تنظيم هيجان و مقياس افسردگي، اضطراب و استرس به عنوان ابزار سنجش استفاده شد. نتايج تحليل کوواريانس نشان داد درمان EST خرده مقياس هاي بي نظمي هيجان را کاهش داده است و مي تواند مداخله اي موثر جهت کاهش بي نظمي هيجاني زنان قرباني کودک آزاري باشد.

 
کلید واژه: کودک آزاري و غفلت، درمان طرحواره هاي هيجاني، بي نظمي هيجاني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 150   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی