نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر گروه درمانی شناختی رفتاری بر سلامت روان و راهبردهای تنظیم هیجان در خانواده - بیماران دوقطبی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: افضلي نژاد نسيم*,گرگاني نژاد محسن
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد کرمان، کرمان، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
چکیده: 

با توجه به اينکه اثرات رواني اجتماعي ابتلا به اختلال دوقطبي در اعضا خانواده در کنار استعداد ژنتيکي مي تواند خطر ابتلا به – اختلال هاي رواني و مشکلات رفتاري را در اعضاي خانواده تا دو برابر افزايش دهد، هدف اين پژوهش، بررسي تاثير گروه درماني شناختي رفتاري بر سلامت روان و راهبردهاي تنظيم هيجان خانواده بيماران مبتلا به اختلال دوقطبي در شهر کرمان در سال 1395 بوده است. جامعه آماري اين پژوهش مشتمل بر همه همسران بيماران دوقطبي مراجعه کننده به بيمارستان روانپزشکي شهر کرمان بودند که 30 نفر با روش نمونه گيري هدفمند انتخاب و در دو گروه آزمايش و کنترل گمارده شدند. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش مصاحبه تشخيصي، پرسشنامه راهبردي تنظيم شناختي هيجان، پرسشنامه سلامت عمومي بود. نتايج اين تحقيق نشان داد که گروه درماني شناختي رفتاري کمک مي کند تا همسران بيماران دو قطبي شيوه متفاوتي از ارزيابي تفکر و رفتار را فراگيرند و سلامت روان آنها در برابر شرايط ناشي از برخورد با اين بيماران ارتقا يابد. همچنين گروه درماني شناختي - رفتاري، بر ارتقاي راهبردهاي تنظيم هيجان خانواده بيماران دوقطبي تاثير معني داري دارد. پژوهش حاضر توانست کارايي گروه درماني شناختي رفتاري بر سلامت روان و راهبردهاي تنظيم هيجان خانواده بيماران دوقطبي نشان دهد.

 
کلید واژه: اختلال دوقطبي، گروه درماني شناختي رفتاري، سلامت روان، راهبردهاي تنظيم هيجان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 136   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی