نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

سرمایه های روانشناختی مثبت نگر و سازگاری زناشویی زوجین

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: آتش پور سيدحميد*,لولاكي مريم,علي قاسمي مجيد
 
 *گروه روانشناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اصفهان، خوراسگان، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين سرمايه هاي روانشناختي مثبت نگر با سازگاري زناشويي زوجين به مرحله اجرا در آمد. روش پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي است. از بين کليه ي زوجين شهر اصفهان، به شيوه در دسترس تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب و از آنان خواسته شد تا به پرسشنامه هاي سازگاري زناشويي، سرمايه روانشناختي پاسخ دهند. نتايج حاصل از همبستگي پيرسون نشان داد که همبستگي ميان سازگاري زناشويي با خودکارآمدي، خوش بيني و تاب آوري مثبت و معنادار بوده (0.05 و p£0.01) در حالي که بين سازگاري زناشويي و اميدواري رابطه معنادار به دست نيامده است (p>0.05). از بين ابعاد سرمايه روانشناختي، خودکار آمدي به شيوه گام به گام، پيش بيني کننده کيفيت زندگي زناشويي بود بنابراين خودکارآمدي باعث مي شود تا افراد رضايت بيشتري از زندگي زناشويي خود داشته باشند و اين امر به بهبود کيفيت زندگي زناشويي کمک مي نمايد.

 
کلید واژه: سازگاري زناشويي، سرمايه روانشناختي، زوجين
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 115   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی