برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ابعاد کمال گرايي و نشانه هاي افسردگي و اضطراب

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: بشارت محمدعلي,فرهمند هادي*
 
 *دانشگاه تهران، تهران، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
 
چکیده: 

اختلالات افسردگي و اضطرابي از شايع ترين اختلالات رواني محسوب مي شوند که هزينه زيادي را براي فرد و جامعه در پي دارند. شناخت متغيرهاي تاثيرگذار بر اين اختلالات مي تواند در مديريت و کاهش شدت نشانه هاي آنها مفيد باشند. هدف اين پژوهش بررسي رابطه ابعاد کمال گرايي با نشانه هاي افسردگي و اضطراب بود. بدين منظور، تعداد 528 نفر (274 زن، 254 مرد) از دانشجويان دانشگاه تهران در اين پژوهش شرکت کردند که از آنها خواسته شد مقياس کمال گرايي چندبعدي تهران (TMPS) و مقياس افسردگي، اضطراب و استرس (DASS) را کامل کنند. نتايج نشان داد که بين کمال گرايي خودمحور و نشانه هاي افسردگي و اضطراب همبستگي منفي وجود داشت. همچنين بين کمال گرايي ديگر محور و جامعه محور با نشانه هاي افسردگي و اضطراب رابطه مثبت و معنادار وجود داشت. نتايج ضريب رگرسيون گام به گام نشان داد که کمال گرايي ديگر محور و جامعه محور توانايي پيش بيني نشانه هاي افسردگي را دارند در صورتي که در مورد نشانه هاي اضطراب تنها کمال گرايي جامعه محور قادر به اين پيش بيني بود. در هيچکدام از مدل ها، کمال گرايي خودمحور پيشبين معناداري براي اضطراب و افسردگي نبود. بر اساس يافته هاي اين پژوهش، مي توان نتيجه گرفت که کمال گرايي ديگر محور و جامعه محور به عنوان ابعاد منفي کمال گرايي با نشانه هاي افسردگي و اضطراب رابطه مثبت دارند و مي توانند نشانه هاي افسردگي و اضطراب را پيش بيني کنند. در نظر گرفتن اين متغيرها مي توانند در زمينه پيشگيري، تشخيص و درمان نشانه هاي افسردگي و اضطراب موثر باشند و سطح سلامت روان را در جمعيت عمومي ارتقا بخشند.

 
کلید واژه: ابعاد کمال گرايي، افسردگي، اضطراب
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 397   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی