نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر بازی درمانی گروهی با رویکرد رفتارشناختی بر اضطراب کودکان 7 تا 9 ساله

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اميني شيرين*
 
 *دانشگاه تهران، تهران، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
چکیده: 

يکي از بارزترين روش هاي تغيير رفتار کودکان، بازي درماني است بر اين اساس پژوهش حاضر با هدف تعيين اثربخشي بازي درماني گروهي با رويکرد رفتاري- شناختي بر کاهش اضطراب کودکان 9 - 7 ساله شهر تهران انجام گرفت. روش پژوهش نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماري پژوهش را 16 کودک 9 - 7 ساله مبتلا به اختلال اضطرابي در مرکز مشاوره دانشگاه تهران با روش نمونه گيري در دسترس تشکيل دادند که تشخيص آنان با توجه به ارزيابي متخصصين روانپزشک و روانشناسي کودک صورت گرفت. سطح اضطراب کودکان از طريق مقياس تجديدنظر شده اضطراب آشکار کودکان ارزيابي شد. نتايج پس آزمون، بر اساس آزمون آماري t نشان داد بازي درماني گروهي شناختي در کاهش اضطراب کودکان موثر است.

 
کلید واژه: بازي درماني گروهي، رويکرد رفتاري، شناختي، اضطراب کودکان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 341   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی