نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

آموزش شادکامی و تغییر عواطف مثبت و منفی در دانش آموزان دختر

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ميرجعفري سمانه سادات*,بزازيان سعيده
 
 *
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
چکیده: 

هدف اصلي اين تحقيق بررسي تاثير آموزش شادکامي بر افزايش عاطفه مثبت و کاهش عاطفه منفي در بين دانش آموزان بوده است. روش تحقيق شبه آزمايشي (پيش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل) بود. نمونه پژوهش شامل دانش آموز دختر سال اول دبيرستان ناحيه 2 آموزش و پرورش بهارستان بودند که در سال تحصيلي 94 - 93 در محدوده سني 15 تا 17 سال مشغول به تحصيل بودند که به روش نمونه گيري تصادفي چندمرحله اي انتخاب و به مقياس عاطفه مثبت و عاطفه منفي، سياهه شادکامي فوردايس پاسخ دادند. نتايج تحليل کوواريانس نشان داد آموزش شادکامي به شيوه فوردايس باعث افزايش عاطفه مثبت در بين دانش آموزان مدارس ناحيه 2 بهارستان شد، اما اين آموزش تاثيري در کاهش عاطفه منفي در بين دانش آموزان نداشت.

 
کلید واژه: شادکامي، فوردايس، عاطفه مثبت، عاطفه منفي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 173   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی