برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

پيش بيني بهزيستي روانشناختي بر اساس اميد و خوش بيني در زنان سرپرست خانوار

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: محمدي ليلا,عبدي رضا*
 
 *گروه روانشناسي، دانشگاه شهيد مدني آذربايجان، تبريز، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
 
چکیده: 

بهزيستي روانشناختي يک مفهوم چندبعدي است که علاوه بر بيمار نبودن، احساس شادکامي سلامت را نيز شامل مي شود. اين تحقيق با هدف بررسي نقش اميد و خوش بيني در پيش بيني بهزيستي روانشناختي در زنان سرپرست خانوار تحت پوشش اداره بهزيستي آذربايجان شرقي صورت گرفت. طرح اين پژوهش از نوع همبستگي بود. شرکت کنندگان تعداد 369 نفر بودند که از ميان کليه زنان سرپرست خانواده تحت پوشش سازمان بهزيستي دولتي و غيردولتي آذربايجان شرقي در شش ماهه اول سال 1395 بر اساس فرمول کوکران و به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه بهزيستي روانشناختي ريف، پرسشنامه اميدواري اسنايدر و پرسشنامه خوش بيني کارور و شي ير بودند. يافته هاي به دست آمده از روش آماري رگرسيون چندگانه نشان دادند که بين اميد با بهزيستي و بين خوش بيني با بهزيستي روانشناختي رابطه معني داري وجود داشت. همچنين با توجه به نتايج تحليل رگرسيون سلسله مراتبي 40.4 درصد از واريانس بهزيستي روانشناختي توسط اميدواري و خوش بيني تبيين شد. اين پژوهش نشان داد خوش بيني و اميد ممکن است با افزايش دادن حالات عاطفي مثبت و کاهش عواطف منفي موجب بالا رفتن بهزيستي رواني زنان شوند.

 
کلید واژه: اميد، خوش بيني، بهزيستي روانشناختي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 109   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی