برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر آموزش موسیقی بر عملکرد شناختی و خلق وخوی کودکان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: هاشميان كيانوش,ثابتي مقدم زهرا*
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم تحقيقات آيت الله آملي، آمل، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
چکیده: 

آموزش موسيقي در دهه هاي اخير به منزله راهبردي موثر بر افزايش توانمندي هاي ارتباطي، شناختي و عاطفي کودکان و همچنين به عنوان يکي از عوامل سازمان دهنده فرآيندهاي شناختي کودکان شناخته شده است. اين پژوهش با هدف بررسي تاثير آموزش موسيقي بر عملکرد شناختي و خلق وخو کودکان انجام شد و روش اين پژوهش نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. در اين پژوهش از بين کودکان 7 تا 13 سال آموزشگاه هارموني دنياي موسيقي و مدرسه ياس، 30 نفر به صورت نمونه گيري در دسترس به عنوان نمونه انتخاب و در دو گروه کنترل و آزمايش قرار گرفتند. آزمودني ها در ابتدا و انتهاي پژوهش با آزمون مالهوترا، استروپ و حافظه وکسلر مورد ارزيابي قرار گرفتند. گروه آزمايش تحت 8 جلسه مداخله آموزش موسيقي قرار گرفت ولي گروه کنترل هيچگونه مداخله ايي دريافت نکرد. نتايج تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از تحليل کوواريانس نشان داد که آموزش موسيقي باعث افزايش و بهبود حافظه شنيداري مستقيم و معکوس، حافظه ديداري مستقيم و معکوس و کاهش زمان واکنش، مردم آميزي، توجه و نيرو کودکان مي گردد و بر روي ساير متغيرها (تهييج پذيري و نظم پذيري) تاثيري ندارد بنابراين آموزش موسيقي بر عملکرد شناختي و خلق وخو موثر است.

 
کلید واژه: موسيقي، عملکرد شناختي، خلق و خوي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 174   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی