نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیرآموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: رستمي بينا ولي*,کاظمي فريبرز
 
 *مرکز مشاوره دانشگاه صنعتي کرمانشاه، کرمانشاه، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
چکیده: 

پژوهش حاضر باهدف بررسي اثربخشي آموزش راهبردهاي شناختي و فراشناختي بر پيشرفت تحصيلي و کاهش اضطراب تحصيلي دانشجويان دانشگاه صنعتي کرمانشاه انجام شد. با استفاده از روش نمونه گيري هدفمند ابتدا 240 نفر از دانشجويان از رشته هاي مختلف که دچار افت تحصيلي شده بودند انتخاب و 60 نفر (افرادي که مايل به شرکت در اين پژوهش بودند) در دو گروه آزمايش و کنترل به صورت تصادفي جايگزين شدند. روش تحقيق نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. ابزار مورد استفاده پرسشنامه راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي ام اس ال کيو پينتريچ و دي گروت تعلل ورزي سولومون- راث بلوم و پرسشنامه اضطراب بک بود. نتايج پژوهش بر اساس روش تحليل کوواريانس نشان داد که مداخلات آموزشي راهبردهاي شناختي و فراشناختي منجر به افزايش توان در پيشرفت تحصيلي شده است همچنين تفاوت معناداري در نمره هاي اضطراب براي شرکت کنندگان گروه آزمايش در مقايسه با گروه کنترل وجود داشت. به طورکلي يافته هاي پژوهش نشان داد که آموزش راهبردهاي شناختي و فراشناختي مي تواند بر کاهش اضطراب تحصيلي و افزايش پيشرفت تحصيلي موثر باشد.

 
کلید واژه: راهبردهاي شناختي و فراشناختي، راهبردهاي يادگيري، يادگيري خودراهبر، دانشجويان، اثربخشي آموز
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 132   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی