برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

رابطه فرسودگی، استرس، نارضایتی شغلی و سلامت روان در کارکنان آموزش و پرورش

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اماني ملاحت*
 
 *گروه روانشناسي، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
چکیده: 

هدف مطالعه حاضر بررسي رابطه فرسودگي، استرس و نارضايتي شغل با سلامت روان کارکنان و معلمان آموزش و پرورش بوده است. جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه معلمان و کارکنان آموزش و پرورش شهرستان شيروان بود که با روش نمونه گيري تصادفي ساده نمونه آماري 357 نفر انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسشنامه هاي فرسودگي شغلي، سلامت روان، استرس شغلي و نارضايتي شغلي را تکميل کردند. نتايج تحليل همبستگي نشان داد که همبستگي معني داري بين فرسودگي شغلي، استرس شغلي و نارضايتي شغلي با سلامت روان وجود دارد. به نظر مي رسد بهبود شرايط کار در سازمان ها مي تواند سلامت روان کارکنان را ارتقاء دهد.

 
کلید واژه: فرسودگي شغلي، استرس شغلي، نارضايتي شغلي، سلامت روان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 172   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی