مشخصات مقاله

عنوان: 

قصه درماني و مهارت هاي اجتماعي در کودکان کم توان ذهني آموزش پذير

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: وحيد ويدا*
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بهبهان، بهبهان، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
 
چکیده: 

با توجه به اهميت تعليم و تربيت کاربردي در زندگي روزانه ي دانش آموزان و لزوم آموزش مهارت هاي اجتماعي به عنوان يکي از جنبه هاي کاربردي در رشد اجتماعي کودکان کم توان ذهني آموزش پذير است. هدف از پژوهش حاضر بررسي تاثير قصه گويي همراه با ايفاي نقش بر يادگيري مهارت هاي اجتماعي کودکان کم توان ذهني آموزش پذير 14 – 8 ساله بود. شرکت کنندگان تعداد 24 نفر (12 نفر در گروه آزمايش و 12 نفر در گروه کنترل) دانش آموز کم توان ذهني آموزش پذير در حال تحصيل در مدرسه استثنايي شهرستان اميديه بودند که با استفاده از روش نمونه گيري هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش مقياس رشد اجتماعي واينلند بود. يافته ها نشان داد که ميانگين رشد اجتماعي و اجتماعي شدن گروه آزمايش در مقايسه با گروه گواه افزايش معني داري يافت.

 
کلید واژه: قصه گويي، رشد اجتماعي، کم توان ذهني آموزش پذير
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 138   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی