برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقایسه حافظه ی کاری و سبک های پردازش حسی حرکتی در کودکان دختر و پسر دارای اختلال یادگیری نوشتاری

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: رامك ناهيد*,طالب زاده نوبريان محسن,سنگاني عليرضا
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي بندرگز، بندرگز، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
چکیده: 

مسير آگاهي از محيط توسط ارگانيزم ها صرفا از طريق حواس و ويژگي هاي شناختي همچون هوش، استعداد و حافظه امکانپذير است. هدف پژوهش حاضر بررسي مقايسه حافظه ي کاري، سبک هاي پردازش حسي در کودکان دختر و پسر داراي اختلال يادگيري نوشتاري در شهر گرگان بود. روش انجام اين پژوهش توصيفي از نوع علي مقايسه اي بود. شرکت کنندگان تعداد 108 نفر (50 نفر پسر و 58 دختر) بودند که از ميان تمامي دختران و پسران داراي اختلال يادگيري نوشتاري شهرستان گرگان در مرکز اختلالات يادگيري با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش شامل پروفايل حسي کودکان و آزمون سنجش ظرفيت حافظه ي کاري دانيمن وکارپنتر بودند. يافته ها حاکي از آن بودند که در مجموع بين پردازش و اندوزش از خرده مقياسه اي حافظه ي کاري و خرده مقياس تلقين مرتبط با وضعيت بدني حرکت، پردازش چندگانه حسي و پردازش شنيداري از متغير سبک هاي پردازش حسي در دو تفاوت معناداري مشاهده شد و با توجه به نتايج به دست آمده مي توان نتيجه گيري کرد که در حافظه ي کلي و سبک هاي پردازش به طور کلي گروه پسران در شرايط نامساعدتري قرار دارند و نيازمند توجه ويژه و رويکردهاي آموزشي متمرکزتري هستند.

 
کلید واژه: اختلال يادگيري نوشتاري، حافظه ي کاري، سبک هاي پردازش حسي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 128   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی