برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

برتری انگیزه تغییر بر انگیزه تحقیق: حل تعارض های بین فردی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: احمدي ابراهيم*
 
 *گروه روانشناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بويين زهرا، بويين زهرا، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
 
چکیده: 

از آنجا که دو انگيزه تغيير و تحقيق اثر متضاد بر تصميم گيري فرد دارند هدف پژوهش حاضر آزمون اين فرضيه بود که براي آنکه تعارض حل شود، بايد انگيزه تغيير قويتر از انگيزه تحقيق باشد. در يک طرح همبستگي، ابتدا با پرسشنامه سبک تنظيم، دو انگيزه تغيير و تحقيق در نمونه اي 97 نفر مرد از دانشجويان کارشناسي دانشگاه آزاد اسلامي-واحد بويين زهرا که از بين همه دانشجويان انتخاب شده بودند اندازه گيري و سپس داستان هايي از تعارض هاي فرضي به شرکت کننده ها ارائه شد. تحليل هاي رگرسيون نشان داد که برتري انگيزه تغيير بر انگيزه تحقيق با انگيزه آشتي رابطه مستقيم و با احساس منفي رابطه معکوس دارد و از اثرهاي زيان بار احساس منفي بر انگيزه آشتي مي کاهد.

 
کلید واژه: انگيزه تحقيق، انگيزه تغيير، حل تعارض، سبک تنظيم
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 187   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی