نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

ویژگی های شخصیتی در زنان نابارور استفاده نکرده از درمان، متقاضی درمان ART و زنان نابارور رحم جایگزین

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عسگري نجمه*
 
 *دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
چکیده: 

پژوهش حاضر به بررسي سه متغير شخصيتي هيجان خواهي، انعطاف پذيري و شادکامي در گروه هاي مختلف زنان نابارور پرداخته است. در اين مطالعه 450 خانم نابارور مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروري اصفهان مورد بررسي قرار گرفتند. هيجان خواهي با استفاده از پرسشنامه هيجان خواهي زاکرمن، انعطاف پذيري با استفاده از پرسشنامه انعطاف پذيري پنج عامل بزرگ شخصيت و شادکامي با استفاده از پرسشنامه شادکامي آکسفورد به دست آمد. يافته ها بيانگر آن بود که در متغير هيجان خواهي و انعطاف پذيري بين گروه هاي مورد مطالعه تفاوت معنادار وجود داشت، اما در متغير شادکامي تفاوت معناداري مشاهده نشد. بر اين اساس ميتوان بيان داشت که هيجان خواهي، انعطاف پذيري و شادکامي سه متغير شخصيتي هستند که با افزايش سطح آنها در زنان نابارور تنش حاصله از ناباروري و شيوه هاي درمان کاسته مي شود و اين گروه از زنان قادر به اتخاذ تصميم مناسب در انتخاب روند درمان مي شوند.

 
کلید واژه: ويژگي هاي شخصيت، هيجان خواهي، انعطاف پذيري، شادکامي، ناباروري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 95   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی