برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقایسه شناخت اجتماعی بین والدین کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم و کودکان عادی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: صادقي سعيد,شلاني بيتا*,مومني خدامراد
 
 *دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
چکیده: 

افراد با اختلال طيف اتيسم در کارکردهاي عالي شناختي داراي مشکلاتي هستند و با توجه به پيوستاري بودن اتيسم مي توان انتظار داشت که اين نقائص را در بستگان اين افراد نيز مشاهده کرد. هدف از اين مطالعه، بررسي تفاوت والدين کودکان با اختلال طيف اتيسم با والدين کودکان عادي در توانايي شناخت اجتماعي بود. در اين مطالعه مقطعي مقايسه اي - 60 والد (30 والد کودک با اختلال طيف اتيسم و 30 والد کودک عادي) با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه توانايي هاي شناختي (نجاتي، 1392) مورد ارزيابي قرار گرفتند. جهت تحليل داده ها از شاخص هاي توصيفي همچون ميانگين و انحراف استاندارد و براي مقايسه دو گروه در متغير مورد نظر از آزمون t مستقل با کمک نرم افزار 24 SPSS استفاده شد. نتايج آزمون آماري نشان داد که شناخت اجتماعي (P<0.001) والدين کودکان با اختلال طيف اتيسم نسبت به والدين کودکان عادي به طور معني داري نقصان بيشتري دارد. نتايج اين مطالعه از فرضيه هاي فنوتايپ گسترده اتيسم و پيوستاري بودن اختلال طيف اتيسم حمايت مي کند. علاوه براين، از نتايج اين مطالعه مي توان نتيجه گرفت که برخي از والدين کودکان با ختلال طيف اتيسم ممکن است به مداخلات درماني که براي ارتقاء و توانبخشي شناخت اجتماعي مفيد هستند، نيازمند باشند.

 
کلید واژه: شناخت اجتماعي، والدين، اختلال طيف اتيسم
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 189   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی