برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

سبک یادگیری، ادراک از محیط آموزشی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: صفلو رقيه*,هاشمي تورج,ماشينچي عباسي نعيمه
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي تبريز، تبريز، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
چکیده: 

عملکرد تحصيلي از عوامل فردي و ادراکي تاثير پذيرفته که بر نقش سبک هاي يادگيري و ادراکات فراگيران از محيط آموزشي تاکيد شده است. هدف پژوهش، تعيين رابطه سبک يادگيري (وابسته به زمينه و نابسته به زمينه) و ادراک از محيط آموزشي با پيشرفت تحصيلي بود. طرح پژوهش از نوع توصيفي و همبستگي است که از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي تبريز، 300 نفر به شيوه خوشه - اي چندمرحله اي انتخاب و از آزمون اشکال نهفته، پرسشنامه ادراک از محيط آموزشي و معدل سال تحصيلي 94 - 93 استفاده شد. تحليل رگرسيون همزمان نشان داد که سبک يادگيري و ادراک از محيط آموزشي در پيش بيني پيشرفت تحصيلي نقش معني دار دارند و سبک يادگيري وابسته و نابسته به زمينه، بازسازي شناختي و پيشرفت تحصيلي افراد را تحت تاثير قرار مي دهد. همچنين، جو روانشناختي محيط يادگيري کلاس و ادراک آن نقش مهمي در يادگيري فراگيران دارد.

 
کلید واژه: پيشرفت تحصيلي، سبک يادگيري وابسته به زمينه، سبک يادگيري نابسته به زمينه، ادراک از محيط آموزشي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 256   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی