برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی عامل فرسایش پذیری خاک در کاربریها و تیپ های اراضی مختلف در حوزه آبخیز چم انجیر

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: بهرامي حسينعلي,پرنلخ تيمور,طهماسبي پور ناصر
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي فرسايش و رسوب
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن آبخیزداری ایران
زمان:  1384دوره 3
 
چکیده: 

عامل فرسايش پذيري خاك بيان كمي و كيفي حساسيت ذاتي ذرات يك خاك معين به جدا شدن و انتقال توسط عوامل فرسايشي بوده و در واقع مبين تاثير بسياري از خصوصيات خاك و اثرات متقابل آنها مي باشد. از عوامل مديريتي موثر بر عامل مذكور تغييرات كاربري اراضي مي باشد كه نوع استفاده از اراضي را بيان ميكند. ضرورت هاي توسعه و سياست گزاري ناموزون برخي از سازمانها، سبب تغيير كاربري اراضي شده است. كه به تبع آن نه تنها فرسايش پذيري خاك تغيير يافته است بلكه خسارات جبران ناپذيري به اراضي مذكور وارد كرده است. بر اساس اين بهره برداري بهينه از اراضي و استفاده از فناوريهاي نوين در اين زمينه، مستلزم تحقيقات كافي در زمينه شناخت منابع اراضي و ارزيابي آنها براي كاربري هاي اصولي مي باشد. تحقيق حاضر، تغييرات فرسايش پذيري خاك را در كاربري و واحدهاي اراضي حوزه چم انجير در استان لرستان مورد برآورد و ارزيابي قرار داده است. پس از تهيه نقشه پايه از طريق سيستم اطلاعات جغرافيايي عمل نمونه برداري از 150 نقطه در واحدهاي مطالعاتي با استفاده از دستگاه موقعيت ياب جهاني انجام شد. فرسايش پذيري نمونه هاي خاك با تكيه بر بافت خاك (روش هيدرومتر)، ساختمان خاك، نفوذپذيري نهايي (استوانه مضاعف) و مواد آلي (روش والكلي بلاك) و از طريق نموگراف ويشمائر تعيين گرديده و از طريق سيستم GIS به كل حوزه تعميم داده شد و نقشه فرسايش پذيري خاك تهيه گرديد. نتايج نشان داد كه با تغيير كاربري اراضي و واحدهاي اراضي، مقدار عامل فرسايش پذيري خاك تغيير مي كند. بطوريكه بيشترين و كمترين آن به ترتيب در كاربري اراضي تحت آيش و كشت آبي و درواحدهاي اراضي كوه و دشت رسوبي برآورد گرديد. از دلايل عمده تغييرات فرسايش پذيري در انواع كاربري ها و واحدهاي اراضي متفاوت بودن مقدارمواد آي در اراضي مذكور، چراي مفرط دامها، عبور بيش از اندازه ماشين الات كشاورزي، و افزايش بي رويه، جمعيت درمنطقه مورد مطالعه بوده است.

 
کلید واژه: كاربري اراضي، فرسايش پذيري خاك، قابليت استفاده از اراضي، GIS، GPS، چم انجير
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 125   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی