برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تنظیم هیجانی، تاب آوری و امید به زندگی در بیماران مبتلا به سرطان تیروئید

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ظريف سادات حسيني اروميه ليلا*,اصفهاني خالقي آتنا,بنكداري نسرين
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ملارد، کرج، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
چکیده: 

سرطان از جمله سرطان تيروئيد هميشه با استرس زيادي همراه است که مي تواند اميد افراد به زندگي را تحت تاثير قرار دهد. اميد به زندگي در افراد مبتلا به سرطان مي تواند تحت تاثير عوامل متعددي باشد. هدف از تحقيق حاضر بررسي نقش تنظيم هيجاني و تاب آوري در پيش بيني اميد به زندگي در بيماران مبتلابه سرطان تيروئيد است. طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگي است. جامعه ي آماري پژوهش، بيماران مبتلابه سرطان تيروئيد مراجعه کننده به بيمارستان شريعتي در تابستان سال 95 بودند که از بين اين افراد 108 نفر به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. از پرسشنامه هاي تنظيم هيجاني گرانفسکي، تاب آوري کانر و ديويدسون و اميد اشناي در براي جمع آوري داده ها استفاده شد. داده هاي حاصل از ضريب همبستگي پيرسون نشان داد که راهبردهاي ملامت خويش با اميد به زندگي رابطه معکوس و راهبردهاي تمرکز مثبت و ارزيابي مجدد مثبت با تاب آوري با اميد به زندگي رابطه مستقيم دارد اما تحليل رگرسيون چندگانه مشخص کرد که صرفا مولفه تمرکز مجدد مثبت قدرت پيش بيني اميد به زندگي را در بين بيماران مبتلا به سرطان تيروئيد دارا مي باشد بنابراين اگر بيماران در برخورد با شرايط ناگوار سرطان به يادآوري تجارب مثبت خود بپردازند و همچنين از سطح بالاي تاب آوري برخوردار باشند، از اميد بيشتري برخوردار خواهند بود.

 
کلید واژه: تنظيم هيجاني، اميد، تاب آوري، سرطان تيروئيد
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 0   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی