برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ابعاد عشق ورزي و تعهد زناشويي در زوج هاي در مرحله عقد، ازدواج و داراي فرزند

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: كاظمي سيده فاطمه*,بخشي پور باب اله
 
 *دانشگاه مازندران، بابلسر، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه ابعاد عشق ورزي و تعهد زناشويي در زوج هاي در مرحله عقد، ازدواج و داراي فرزند بود. صد نفر (50 زوج) با پر کردن پرسشنامه هاي تعهد زناشويي آدامز و جونز و مثلث عشق استرنبرگ در اين پژوهش شرکت کردند. نتايج تحليل واريانس دو راهه نشان داد که در متغير وابسته عشق ورزي، بعد تعهد/تصميم هيچ رابطه معناداري با جنسيت، دوره تحولي و نيز تعامل آنها ندارد. در بعد صميميت و شهوت تنها اثر اصلي مرحله ازدواج معنادار بود و اثر اصلي جنسيت و نيز تعامل جنسيت و مرحله، رابطه معناداري با اين ابعاد نداشت. در ميان متغير وابسته ابعاد تعهد زناشويي، تنها در ميزان تعهد ساختاري تفاوت جنسيتي ديده شد و تفاوتي در مراحل مختلف زندگي زناشويي از نظر تعهد ساختاري وجود نداشت همچنين در ابعاد تعهد شخصي و تعهد اخلاقي نيز تفاوت معناداري بين مراحل مختلف و نيز زنان و مردان ديده نشد. نتايج ضريب همبستگي پيرسون براي تعيين رابطه بين ابعاد عشق ورزي با ابعاد تعهد زناشويي نشان داد که ابعاد صميمت و شهوت با تعهد شخصي و تعهد اخلاقي رابطه مثبت معنادار دارند اما رابطه اين ابعاد با تعهد ساختاري معنادار نبود. تصميم/تعهد با هر سه بعد تعهد زناشويي رابطه مثبت معني داري داشت.

 
کلید واژه: صميميت، شهوت، تصميم/تعهد، تعهد شخصي، تعهد اخلاقي، تعهد ساختاري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 176   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی