برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثير ذهن آگاهي بر خودتنظيمي هيجاني در دانش آموزان دختر با نشانه هاي اضطراب

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: كشاورزي ارشدي فرناز*,حسني فريبا,داداش نيا هديه
 
 *گروه روانشناس باليني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکز، تهران، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
 
چکیده: 

هدف اين پژوهش، تعيين ميزان اثربخشي تمرينات ذهن آگاهي بر خودتنظيمي هيجاني در دانش آموزان دختر نوجوان داراي اضطراب بود. روش پژوهش حاضر از نوع مطالعه شبه آزمايشي است. براي گروه نمونه، تعداد 32 نفر پس از سرند کردن دانش آموزان داراي نشانه هاي اضطراب بالا با پرسشنامه اضطراب به روش نمونه گيري هدفمند از يک دبيرستان دخترانه انتخاب شدند. آنها به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه جايگزين شدند. گروه آزمايش به مدت هشت جلسه، مداخلات مبتني بر ذهن آگاهي دريافت کرد. داده ها با استفاده از اجراي پرسشنامه ي خودتنظيمي هيجاني گراتز قبل و بعد از مداخله براي همه آزمودني هاي دو گروه گردآوري شد. نتايج نشان داد که مداخلات ذهن آگاهي بر خودتنظيمي هيجاني به طور معنادار موثر بوده است و همچنين باعث کاهش شدت علائم اضطراب نيز مي شود.

 
کلید واژه: تمرينات ذهن آگاهي، اضطراب، خودتنظيمي هيجاني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 197   pdf-file
 


moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی