برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیرآموزش تکنیک های تنظیم هیجان بر کاهش وزن زنان مبتلا به چاقی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: محمدي خشوئي معصومه,كريمي آسيه*,ريسمانچيان منصور
 
 *گروه روانشناسي باليني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نجفآباد، نجف آباد، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
 
چکیده: 

به دليل عدم رضايت و موفقيت مورد انتظار از برنامه هاي کاهش وزن، استفاده از رويکردهايي مانند تکنيک هاي تنظيم هيجان که بتواند اثربخشي درمان هاي معمول را افزايش بدهد، ضروري است. اين مطالعه به منظور تعيين تاثير تکنيک هاي تنظيم هيجان بر کاهش وزن افراد چاق انجام شد. پژوهش حاضر يک مطالعه نيمه آزمايشي از نوع پيش آزمون، پس آزمون همراه با پيگيري بود. از بين کليه بيماران زن مبتلا به چاقي که به متخصصين و کلينيک هاي تغذيه در شهر اصفهان مراجعه کرده بودند، تعداد 24 نفر به روش نمونه گيري در دسترس، انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل جايگزين و براي جمع آوري داده ها از شاخص توده بدني و برگ اطلاعات جمعيت شناختي استفاده شد. يافته هاي پژوهش نشان داد که آموزش گروهي تنظيم هيجان تنها در مرحله پس آزمون بر کاهش وزن موثر بود و در مرحله پيگيري اثر معناداري ديده نشد. با توجه به يافته هاي پژوهش مي توان نتيجه گرفت آموزش تنظيم هيجان به شيوه گروهي بر کاهش وزن بيماران مبتلا به چاقي اثربخش است.

 
کلید واژه: گروه درماني، تنظيم هيجان، چاقي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 118   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی