نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر آموزش مهارت حل مساله و هوش هیجانی بر پرخاشگری نوجوانان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عباسي قراجه پروانه*,باقري علي,محمدپورانجردي احمد,محمدي اكبر
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تبريز، تبريز، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
چکیده: 

اين پژوهش با هدف بررسي تعيين ميزان تاثير آموزش مهارت حل مساله و هوش هيجاني بر کاهش پرخاشگري نوجوانان انجام شد. نود دانش آموز که در پرسشنامه پرخاشگري نمره بالايي گرفتند، از بين کليه دانش آموزان دختر مقطع سو راهنمايي منطقه 3 تبريز که در سال 91 - 1390 مشغول به تحصيل بودند به عنوان نمونه انتخاب و به روش تصادفي در 3 گروه قرار داده شدند. اگر اين پژوهش از نوع نيمه آزمايشي بود و به اين دليل از بين دانش آموزان، 60 نفر به عنوان گروه آزمايش (30 نفر گروه آزمايش اول و 30 نفر گروه آزمايش دو ) و 30 نفر هم به عنوان گروه کنترل انتخاب شد. در اين پژوهش براي انگدازه گيري پرخاشگري از پرسشنامه پرخاشگري AGQ استفاده شد. نتايج نشان داد آموزش مهارت حل مساله و هوش هيجاني بر کاهش پرخاشگري نوجوانان موثر بوده، همچنين بين ميزان اثربخشي اين دو روش آموزش تفاوت معناداري مشاهده نشد.

 
کلید واژه: پرخاشگري، دانش آموزان، حل مساله، هوش هيجاني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 307   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی