برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

چشم انداز زمان و اعتیاد به اینترنت

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: كياني غزل*,براتي هاجر
 
 *موسسه آموزش عالي المهدي مهر اصفهان، اصفهان، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
 
چکیده: 

چشم انداز زمان در رفتار استفاده از اينترنت و اعتياد به آن تاثيرگذار است. لذا اين پژوهش براي ارزيابي رابطه چشم انداز زمان و اعتياد به اينترنت طراحي گرديد. پژوهش حاضر از نوع توصيفي رابطه اي است و نمونه مورد بررسي از بين دانشجويان دانشگاه هاي سپاهان شهر اصفهان به صورت تصادفي خوشه اي به تعداد 447 نفر انتخاب شد. جهت سنجش اعتياد به اينترنت از پرسشنامه اعتياد به اينترنت يانگ و چشمانداز زمان از پرسشنامه فرم کوتاه شده چشم انداز زمان زيمباردو استفاده و براي تحليل داده ها روش تحليل همبستگي به کار گرفته شد. نتايج نشان داد که اعتياد به اينترنت با چشم انداز زماني آينده رابطه منفي معنادار و با ساير ابعاد چشم انداز زمان همبستگي مثبت معناداري دارد (P<0.05) بنابراين براي کاهش اعتياد به اينترنت مي توان از آموزش چشمانداز زمان استفاده کرد.

 
کلید واژه: چشم انداز زمان، اعتياد به اينترنت، دانشجويان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 293   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی