برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر شدت افسردگی، اضطراب و استرس زنان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: بقايي لاكه مژده*,بقايي لاكه مريم,كاظم نژادليلي احسان
 
 *انجمن روانشناسي، گيلان، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
چکیده: 

استرس، اضطراب و افسردگي ازجمله مشکلات شايع در زنان و با پيامدهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و روانشناختي هستند. مطالعه حاضر با هدف تعيين اثر روان درماني مبتني بر کيفيت زندگي بر شدت افسردگي، اضطراب و استرس زنان مراجعه کننده به کلينيک منتخب شهر رشت انجام شد. در اين مطالعه نيمه تجربي شرکت کنندگان تعداد 44 زن بودند که به روش تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه اطلاعات فردي و پرسشنامه افسردگي، اضطراب، استرس بودند. يافته هاي به دست آمده از آزمون هاي آماري کاهش معناداري در شدت افسردگي، اضطراب و افسردگي نشان دادند. اين مطالعه نشانگر تاثير مداخله آموزش کيفيت زندگي بر کاهش شدت افسردگي، اضطراب و استرس زنان موردمطالعه است.

 
کلید واژه: افسردگي، اضطراب، استرس، کيفيت زندگي، زنان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 434   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی