نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

میزان استرس، اضطراب و افسردگی در بین زنان و مردان مصرف کننده مواد سبک

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: چشمه كبودي ليدا*,اصغرنژاد علي اصغر
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ساوه، ساوه، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
چکیده: 

اعتياد يا وابستگي به موادمخدر يک اختلال مزمن و بازگشت کننده است که داراي تاثيرات عميق اجتماعي، روانشناختي، جسمي و اقتصادي است و علاوه بر تخريب شخصي، هزينه هاي سنگيني را بر افراد، خانواده و جامعه تحميل مي نمايد. بر اين اساس در اين پژوش به مقايسه ميزان استرس، اضطراب و افسردگي مصرف کنندگان مواد سبک در زنان و مردان مصرف کننده و غير مصرف کننده پرداخته شد. شرکت کنندگان تعداد 300 نفر از مصرف کنندگان و غيرمصرف کنندگان مواد سبک (150 نفر زن و مرد مصرف کننده و 150 نفر غيرمصرف کننده) در شهر تهران بودند که از ميان همه مصرف کنندگان مواد سبک غرب شهر تهران به صورت نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش شامل آزمون غربالگري مصرف تنباکو، الکل و مواد اعتيادآور و پرسشنامه نشانگان افسردگي، اضطراب و استرس بودند. يافته هاي تحقيق نشان دادند که ميزان افسردگي، اضطراب و استرس به ترتيب در مصرف کنندگان الکل، سيگار و قليان نسبت و غير مصرف کنندگان تفاوت معنادار داشت. همچنين بين زنان و مردان مصرف کننده از نظر ميزان استرس، اضطراب و افسردگي تفاوت معنادار وجود داشت.

 
کلید واژه: استرس، اضطراب، افسردگي، سيگار، الکل
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 401   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی