برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی عملکرد ته نشست رسوب بر میزان نفوذپذیری شبکه های پخش سیلاب و ارایه راهکارهای مناسب بمنظور افزایش کارایی طرح های پخش سیلاب

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: كياحيرتي جعفر,چرخابي اميرحسين
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي فرسايش و رسوب
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن آبخیزداری ایران
زمان:  1384دوره 3
 
چکیده: 

يكي از راه حل هاي كارآمد و مناسب براي بهينه سازي استفاده از رواناب بويژه در مناطق خشك و نيمه خشك، استفاده از شبكه هاي پخش سيلاب مي باشد، كه ضمن كاهش خسارت ناشي از سيل، در تغذيه مصنوعي سفره آب زير زميني، احياء مراتع و بيابان زدايي موثر ميباشد. از مهمترين عوامل موثر در كارايي طرح هاي پخش سيلاب (ميزان تغذيه آب و عمر مفيد طرح)، ميزان نفوذپذيري در عرصه آن مي باشد. رسوب ذرات ريزدانه با ضخامت زياد در شبكه هاي پخش سيلاب يكي از عوامل محدود كننده در بازده هرچه بيشتر اين گونه طرح ها مي باشد. هدف از اين مطالعه بررسي عملكرد درصد ذرات نهشته شده (شن، سيلت و رس) و ضخامت رسوب درشبكه هاي پخش سيلاب بر ميزان نفوذپذيري و همچنين ارايه راهكارهايي مناسب جهت افزايش ميزان نفوذپذيري در اينگونه طرح ها مي باشد. با انتخاب 4 شبكه پخش سيلاب در كشور و بررسي تاثير درصد ذرات و ضخامت رسوب نهشته شده در نوارها بر ميزان نفوذپذيري در مقايسه با خاك طبيعي منطقه مشخص گرديد ميزان نفوذپذيري با ضخامت و درصد ذرات رسوب ته نشست شده همبستگي معني داري دارد كه به ترتيب ضخامت رسوب، درصد ذرات شن، رس و سيلت بيشترين تاثير را بر ميزان نفوذپذيري شبكه هاي پخش سيلاب مورد مطالعه دارند. همچنين درصد ذرات رسوب و ميزان نفوذپذيري در چهار شبكه پخش سيلاب اختلاف معني داري وجود دارد.
در صورتيكه در ارتباط با كاهش گل آلودگي سيلاب ورودي و رسوب زدايي شبكه هاي پخش سيلابي چاره انديشي نشود، بخش قابل توجهي از آب ذخيره شده در نوارها قبل از نفود به صورت تبخيز هدر خواهد رفت. بنابراين توصيه مي گردد که طرح هاي آبخوانداري در قالب طرح جامع آبخيزداري انجام پذيرد كه اين خود سبب افزايش نسبت سود به زيان اين گونه طرح ها بدليل كاهش گل آلودگي سيلاب خواهد شد.

 
کلید واژه: سيلاب، تغذيه مصنوعي، پخش سيلاب و نفوذپذيري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 94   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی