برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر شادی کودکان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: بحيرائي اليا*,شهيدي شهريار,فتح آبادي جليل
 
 *دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
چکیده: 

شاد بودن از موضوعات کليدي در روان شناسي مثبت است. هدف پژوهش حاضر تعيين تاثير بسته آموزشي مهارت هاي مثبت انديشي بر شادي کودکان دانش آموز دختر بود. روش اين مطالعه از نوع نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. شرکت کنندگان تعداد 60 نفر دانش آموزان دختر سن 9 - 11 سال بودند که به روش نمونه گيري در دسترس از ميان کليه دانش آموزان دبستان هاي دخترانه شهر تهران انتخاب شدند. در اين پژوهش براي سنجش شادي از دو مقياس چهره ها و شادي ذهني استفاده شد. يافته هاي اين پژوهش نشان داد که آموزش مهارت هاي مثبت انديشي بر افزايش شادي دانش آموزان موثر بود و منجر به افزايش معنادار نمرات شادي نسبت به گروه کنترل شد. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که آموزش مهارت هاي مثبت انديشي منجر به افزايش شادي دانش آموزان دختر خواهد شد.

 
کلید واژه: شادي، آموزش مهارت هاي مثبت انديشي، دانش آموزان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 200   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی