برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی سیاستگذاری های انجام شده جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در جمهوری اسلامی ایران

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اسبري محمدسجاد*
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي تهران مرکز
 
عنوان همایش: كنگره علوم اسلامي، علوم انساني
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  هم انديشان مبتكر رادمان
زمان:  1396دوره 2
 
چکیده: 

نفت يکي از منابع مهم انرژي در جهان است که نوسانات قيمت آن فعاليت هاي اقتصادي را تحت تاثير خود قرار مي دهد.از طرفي به دليل فروش منابع نفتي و کسب مقادير عظيمي از درآمدهاي ارزي از اين طريق، انگيزه هاي کشور در تجهيز ديگر منابع درآمدي درون زا که قابليت بازتوليدي را داشته باشند کاهش مي دهد و دولت را به يک رفتار ]رانتي[ هدايت مي کند. هر زمان که درآمد نفت رو به کاهش نهاد، برنامه هاي اقتصادي و طرح هاي عمراني دولت متوقف شده و يا با کندي و همراه با اتلاف زمان و منابع مالي به اجرا درآمده است و هر زمان که درآمد نفت افزايش پيدا کرده ارزهاي اضافي ناشي از آن به سرعت هزينه گشته.اقتصاددانان بر اين باورند که نوسانات اقتصادي در ايران بيش از آنکه ناشي از عوامل درون زا باشد متاثر از عوامل برون زا و خارجي است و دولت ها به دليل وابستگي شديد به درآمدهاي نفتي قادر نبودند تا در برابر اثرات منفي ناشي از شوک هاي نفتي اقتصاد داخلي را تقويت نمايند.از اين رو يکي از اهداف سند چشم انداز برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي مي باشد که بايد براي تحقق آن جايگزين هاي مناسبي را انتخاب کرد. پژوهش حاضر تلاشي است در جهت بيان وابستگي شديد ايران به نفت، آسيب شناسي اين وابستگي و در نهايت سياستگذاري هاي کلان ابلاغ شده به دستگاه هاي اجرايي ذيربط در راستاي به حداقل رساندن اين تعلق به منابع نفتي.

 
کلید واژه: اقتصاد ايران، وابستگي ايران به نفت، آسيب شناسي وابستگي نفتي، اقتصاد دانش بنيان، انضباط اقتصادي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 76   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی