برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت سیاسی جوانان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: بساك نسرين*
 
 *
 
عنوان همایش: كنگره علوم اسلامي، علوم انساني
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  هم انديشان مبتكر رادمان
زمان:  1396دوره 2
 
چکیده: 

مشارکت سياسي يکي از ارکان توسعه سياسي و اجتماعي است و پرداختن به آن مي تواند روشنگر يکي از جنبه هاي توسعه يافته گي باشد. اين پژوهش همهنگام با بازکاوي انديشه هاي انديشه پردازان علوم اجتماعي به ويژه در قلمرو مشارکت سياسي، به بررسي عوامل اجتماعي موثر بر مشارکت سياسي (مطالعه موردي جوانان شهر شوشتر در سال 91) پرداخته است و همچنين حساس تر کردن مسوولان جامعه به اهميت اين موضوع و ارائه راهکار هايي، براي افزايش مشارکت سياسي جوانان ايراني، از اهداف اين پژوهش است.اين پژوهش به روش پيمايشي و با استفاده از تکنيک کتابخانه اي و پرسشنامه پژوهشگر ساخته انجام گرفته است.حجم نمونه 400 نفر مي باشد که از جوانان (29-20) ساله شهر شوشتر انتخاب شده اند.در قسمت چارچوب نظري پژوهش از نظريات مختلف (روانشناختي، اجتماعي اقتصادي، ساختاري و جامعه شناختي) جهت تبيين مشارکت سياسي، و براي استخراج و تحليل داده ها، از نرم افزار spss استفاده شده است. يافته هاي پژوهش گوياي آن است که بين متغييرهاي مستقل (قشربندي اجتماعي، اعتماداجتماعي (اعتماد به دولت)، آگاهي سياسي، تحصيلات، احساس شهروندي و استفاده از رسانه هاي گروهي) با متغيير وابسته (ميزان مشارکت سياسي جوانان) رابطه مستقيم و معنادار وجود دارد و بين متغير جنسيت و ميزان مشارکت سياسي آنان رابطه معناداري وجود نداردو به بيان ديگر فرض اچ صفر تاييد شده و فرضيه مورد نظر پذيرفته نمي شود و متغير آگاهي سياسي با دارا بودن بالاترين ضريب تعيين، و با کنترل ساير متغير ها بيشترين تاثير را بر مشارکت سياسي جوانان ايراني دارد. يافته ها، گوياي آن است که بيشتر افراد نمونه داراي گرايش متوسط به مشارکت سياسي هستند و به طور کامل باور عمومي به مشارکت فعال در صحنه هاي سياسي است.اگر چه ميزان مشارکت سياسي مي تواند با توجه به ويژگيهاي فردي و اجتماعي آنان متفاوت باشد.

 
کلید واژه: مشارکت سياسي، مردم سالاري، قشربندي اجتماعي، اعتماد اجتماعي، آگاهي سياسي، احساس شهروندي، تحصيلات، رسانه هاي گروهي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 439   pdf-file
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی