برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقایسه اثر 6 هفته تمرینات قدرتی و تحریک الکتریکی بر میزان قدرت عضله چهارسررانی دختران بسکتبالیست

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: احدي فردوس,حبيبي عبدالحميد,قنبرزاده محسن
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي علوم ورزشي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه هم انديشان مبتكر رادمان
زمان:  1396دوره 4
 
چکیده: 

هدف از اين تحقيق مقايسه اثر 6 هفته تمرينات قدرتي و تحريک الکتريکي بر ميزان قدرت عضله چهارسرراني دختران بسکتباليست شهرستان اهواز در ايران بود. اين مطالعه بر روي 24 بسکتباليست دختر (با ميانگين سني 22.25±2.30 سال، قد 165±3.44 سانتيمتر، وزن 61.98±3.84 کيلوگرم، 22.1±65.39 MBI کيلوگرم بر متر مربع)، داراي حداقل 2 سال سابقه عضويت در باشگاه، صورت گرفت. شرکت کنندگان به دو گروه تجربي (تمرين قدرتي در يک پا و تحريک الکتريکي در پاي ديگر) و گروه کنترل، تقسيم شدند. گروه تجربي تمرين قدرتي را بر اساس پروتکل دلورمه و تحريک الکتريکي را با فرکانس 50 هرتز و ديوريشن 350 ميکرو ثانيه و حداکثر شدت جريان قابل تحمل، انجام دادند.تمرينات بين دوفصل مسابقات بسکتباليست ها، بمدت 6 هفته، هفته اي 4 جلسه و هر جلسه 37 دقيقه انجام گرفت. گروه کنترل طي اين مدت برنامه تمريني را انجام ندادند. .ميانگين قدرت عضلاني آزمودني ها (10RM) در مراحل پيش آزمون و پس آزمون اندازه گيري شد. از آزمون آماري t همبسته براي مقايسه ميانگين پيش آزمون و پس آزمون تمرين قدرتي و تحريک الکتريکي و پس آزمون هاي هر دو تمرين استفاده گرديد a£0.05 در نظر گرفته شد. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که هر دو روش تمرينات قدرتي و تحريک الکتريکي سبب افزايش قدرت عضله چهارسرراني بسکتباليست ها مي شود (p=0.001اما بين افزايش قدرت از طريق تمرينات قدرتي و تحريک الکتريکي اختلاف معني داري وجود دارد (p=0.001). بطوريکه تمرينات قدرتي حدود 1.5 برابر بيشتر از تحريک الکتريکي، باعث افزايش قدرت عضله چهارسرراني بسکتباليست ها مي شود (71.83 در مقابل 49.79 درصد افزايش قدرت). لذا با توجه به نتايج حاصله مي توان چنين نتيجه گيري نمود که بيشترين ميزان افزايش قدرت عضله چهارراني دختران بسکتباليست از طريق انجام تمرينات قدرتي حاصل مي گردد.

 
کلید واژه: تحريک الکتريکي، عضله چهار سر راني، پروتکل دلورمه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 165   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی