برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

آیا دقت پرتاب آزاد بازیکنان خبره قابل انتقال به شرایط خستگی است؟

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ميرميران الهه*,حاتمي فرزانه,طهماسبي فرشيد
 
 *دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي علوم ورزشي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه هم انديشان مبتكر رادمان
زمان:  1396دوره 4
 
چکیده: 

يکي از اهداف تمرين، ايجاد توانايي انتقال اجراي مهارت از محيط تمريني به محيط هاي ديگري است که فرد بايد در آن ها مهارت را اجرا کند، به طوري که بتواند به همان هدف دست يابد. عوامل متعددي وجود دارند که مي توانند بر اجرا و عملکرد ورزشکاران تاثير داشته باشند که مهمترين آن ها خستگي است. از اين رو هدف تحقيق حاضر بررسي اين موضوع است که آيا دقت پرتاب آزاد بازيکنان خبره قابل انتقال به شرايط خستگي است ياخير؟ 10بازيکن خبره بسکتبال با ميانگين سني 24.9 و ميانگين سابقه تمريني 10.5 سال در اين تحقيق شرکت کردند. بازيکنان 30 پرتاب آزاد را در دو شرايط عادي (پيش آزمون) و خستگي جسماني (پس آزمون) اجرا کردند و امتيازات آن ها ثبت گرديد. خستگي جسماني با اجراي آزمون رست توسط بازيکنان اعمال گرديد. از شاخص هاي مرکزي و پراکندگي به منظور توصيف آماري، مشخصات فردي و متغيرهاي تحقيق استفاده گرديد. به منظور مقايسه ميزان موفقيت شوت ها قبل و بعد از خستگي جسماني از آزمون t همبسته استفاده گرديد. نتايج نشان داد که به طور کلي بين نمرات پيش آزمون و پس آزمون بازيکنان خبره تفاوت معناداري وجود نداشت، و با اعمال خستگي، ميزان موفقيت شوت در بازيکنان خبره به طور معناداري کاهش نيافت. بنابراين مربيان تيم هاي باشگاهي بسکتبال مي توانند اطمينان لازم را نسبت به بازيکنان خود داشته باشند که حتي در شرايط سخت خستگي جسماني مي توانند عملکرد فوق العاده اي از اين فاصله داشته باشند.

 
کلید واژه: پرتاب آزاد، بازيکن خبره، بسکتبال، انتقال، خستگي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 71   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی