برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي اثر هشت هفته تمرين هوازي بر سطوح فيبرينوژن در مردان مبتلا به ديابت نوع 2

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ذوالقدري وحيد,ترك سامني آرش*,رضاقلي زاده مهدي
 
 *گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشکده علوم تربيتي، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامي، زنجان، ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي علوم ورزشي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه هم انديشان مبتكر رادمان
زمان:  1396دوره 4
 
 
چکیده: 

هدف از تحقيق حاضر تاثير هشت هفته تمرين هوازي بر سطوح خوني فيبرينوژن در مردان مبتلا به ديابت نوع 2 مي باشد. اين تحقيق از نوع نيمه تجربي و کاربردي مي باشد که جامعه آماري آن مردان مبتلا به ديابت نوع 2 شهر قيدار تشکيل مي دهد. بعد از فراخواني که جهت شرکت در پژوهش به عمل آمد، ويژگي هاي فيزيولوژيک افراد داوطلب بررسي شد و تعداد 20 نفر مرد در دامنه سني 30-50 انتخاب و در دو گروه تمرين هوازي (10 نفر) و گروه دارونما (10 نفر) تقسيم شدند. مقادير فيبرينوژن بصورت پيش آزمون و پس آزمون اندازه گيري شد. از آزمون کلموگروف اسميرنف جهت بررسي توزيع طبيعي داده ها استفاده شد و در صورت طبيعي بودن توزيع، از آزمون تي زوجي جهت بررسي تغييرات درون گروهي و از آزمون آنوا و تست تعقيبي بونفروني جهت بررسي تفاوت هاي بين گروهي استفاده گرديد. يافته هاي تحقيق نشان داد که مقدار فيبرينوژن کاهش معني داري در گروه تمرين هوازي داشته است (p=0.001) و در گروه کنترل (p=0.001) تفاوت معني داري مشاهده شد. در مجموع يافته هاي پژوهش حاضر نشان داد که هشت هفته تمرين هوازي باعث کاهش فيبرينوژن در افراد مبتلا به ديابت نوع دو مي شود.

 
کلید واژه: فيبرينوژن، ديابت، ورزش
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 86   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی