برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي رابطه بين تغييرات رطوبت در پروفيل خاك در مراحل مختلف رشد گونه ها در عرصه پخش سيلاب

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: بيات موحد فرزاد,رضايي علي,موسوي سيداحمد
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي فرسايش و رسوب
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن آبخیزداری ایران
زمان:  1384دوره 3
 
 
چکیده: 

امروزه افزايش جمعيت و نياز به تهيه غذاي كافي براي انسان ها و علوفه براي دام باعث تخريب منابع طبيعي در بسياري از كشورهاي جهان و از جمله ايران گرديده است. لذا بايستي براي كنترل تخريب و احيا آن اقدامات مناسبي صورت پذيرد كه بهره برداري از سيلاب ها و پخش آن در اراضي هموار دشت ها يكي از اين راهكارها مي باشد. در اين مقاله تلاش مي گردد كه رابطه بين تغييرات رطوبتي پروفيل خاك ناشي از پخش سيلاب و تغييرات شكل زندگي گونه ها در ايستگاه پخش سيلاب زنجان مورد مطالعه قرار گيرد. محل مورد مطالعه در فاصله 25 تا 35 كيلومتري شهر زنجان و در شمال غربي آن و در بين رودخانه هاي سهرين و قره چريان قرار گرفته و اكثرا شامل اراضي ديم، آيش و ديم رها شده مي باشد. براي اين بررسي، از سال 1378 ميزان سيلاب ورودي به عرضه پخش برآورد و زمان شروع و خاتمه پخش يادداشت گرديد. دو پروفيل در دو قطعه عرصه پخش انتهاي و در عمق هاي مختلف بسته به نوع لايه ها حسگرهايي نصب و ميزان رطوبت خاك با دستگاه TDR هر هفته يكبار در سال 82 اندازه گيري شد. به منظور برداشت درصد پوشش گياهي به تفكيك گونه ها تعداد 3 ترانسكت خطي ثابت در هر يك از قطعات فوق با طول 50 متر به طول تصادفي انتخاب و مستقر گرديد. برداشت ها به روش برخورد خطي (Line Intercept Method) انجام گرفت. نتايج نشان داد كه رطوبت در لايه سطحي خاك زودتر از لايه هاي ديگر كاهش يافته و به صفر رسيد. رطوبت در پايين ترين لايه (عمق 1.5 متري) قبل از لايه هاي مياني كاهش يافت، اما مقدار آن به كمتر از 20 درصد نرسيد. رطوبت در لايه هاي مياني به حدود 30 درصد حجمي در اواخل فصل رشد رسيد. رطوبت بالاي خاك در ابتداي فصل رشد تحت تاثير پخش سيلاب كاملا محسوس بود. بررسي نشان داد كه تغييرات شكل زندگي گونه هاي گياهي تحت تاثير تغييرات رطوبت درپروفيل خاك بوده و گونه هاي گندمه يك ساله و علفي هاي چند ساله موفق تر از ديگر اشكال زندگي گياهي بوده اند.

 
کلید واژه: رابطه تغييرات رطوبت، پروفيل خاك، مراحل مختلف رشد گونه ها، پخش سيلاب
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 77   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی