برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

روند تحول حافظه کاری در کودکان پیش دبستانی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: آقابابايي سارا*
 
 *دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
چکیده: 

حافظه کاري يکي از اصلي ترين فرآيندهاي شناختي و زيربناي تفکر و يادگيري است. هدف پژوهش حاضر بررسي روند تحول حافظه کاري (مولفه هاي مجري مرکزي، حلقه آوايي، بخش ديداري فضايي) در کودکان پيش دبستاني بود. شرکت کنندگان – شامل 90 کودک پيش دبستاني بودند که از ميان کليه کودکان پيش دبستاني 5 - 6 ساله شهر اصفهان در سال تحصيلي 96 - 95 به روش نمونه گيري تصادفي چندمرحله اي انتخاب شدند. تحليل داده ها با روش تحليل واريانس نشان داد که بين روند تحول حافظه کاري در کودکان 5 و 6 سال تفاوت معناداري وجود داشت. نتايج تحقيق نشان دهنده تحول تمام مولفه هاي حافظه کاري با افزايش سن است.

 
کلید واژه: حافظه کاري، تحول، مجري مرکزي، حلقه آوايي، مولفه ديداري فضايي، کودکان پيش دبستان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 119   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی