نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر درمان گروهی فعال سازی رفتاری بر کاهش علائم افسردگی و اجتناب شناختی رفتاری – دانشجویان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: وليان علي محمد*,سوداني منصور,شيرالي نيا خديجه,خجسته مهر رضا
 
 *دانشگاه شهيد چمران اهواز، اهواز، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
چکیده: 

يکي از مشکلات و ناراحتي هاي رواني شايع در بين دانشجويان خوابگاهي، افسردگي و وجود نشانه هاي آن است. هدف پژوهش حاضر تعيين اثر درمان گروهي فعالسازي رفتاري بر کاهش علائم افسردگي، اجتناب شناختي رفتاري دانشجويان بود. در يک طرح - آزمايشي از نوع پيش آزمون پس آزمون با گروه کنترل، تعداد - 60 نفر از دانشجويان ساکن در خوابگاه هاي مرکز آموزش عالي امام رضا (ع) انديمشک به شکل نمونه گيري تصادفي در دسترس انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه درمان فعالسازي رفتاري و گروه کنترل قرار گرفتند. ابزارهاي مورد استفاده پرسشنامه افسردگي و پرسشنامه اجتناب شناختي رفتاري بودند. يافته هاي – به دست آمده از تحليل کوواريانس چند متغيري پژوهش حاضر نشان داد که درمان فعالسازي رفتاري بر کاهش علائم افسردگي و اجتناب شناختي رفتاري اثربخش بودند. با توجه به اثربخشي درمان گروهي فعالسازي رفتاري بر علائم افسردگي و اجتناب - شناختي رفتاري، درمان فعالسازي رفتاري مي تواند براي مراجعيني که جهت دريافت درمان کارآمد و کوتاه مدت به مراکز مشاوره - دانشجويي مراجعه مي کنند، گزينه درماني مناسبي باشد.

 
کلید واژه: درمان گروهي فعالسازي رفتاري، افسردگي، اجتناب شناختي رفتاري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 130   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی