برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

انگيزش پيشرفت، سبک هاي مقابله با استرس و خودکارآمدي در دانش آموزان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: چراغعلي گل هايده*,باقري نسرين,گل چهره رحيمي زينب السادات
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد رودهن، رودهن، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
 
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر پيش بيني خودکارآمدي دانش آموزان بر اساس انگيزش پيشرفت و شيوه هاي مقابله با استرس بود. روش مطالعه حاضر توصيفي- همبستگي بود. جامعه آماري اين پژوهش دربرگيرنده کليه دانش آموزان دبيرستاني منطقه 4 شهر تهران در سال تحصيلي 96-1395 بود که از بين آن ها 240 نفر به روش تصادفي چندمرحله اي به عنوان نمونه انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسشنامه هاي راهبردهاي مقابله با استرس (CSQ)، خودکارآمدي شرر و انگيزش پيشرفت هرمنس (AMT) را تکميل کردند. براي تجزيه وتحليل داده ها، از رگرسيون چندگانه استفاده شد. يافته ها نشان داد انگيزش پيشرفت و خرده مقياس هاي سبک هاي مقابله با استرس 33.7 درصد از واريانس خودکارآمدي را تبيين مي کند. همچنين 7.7 درصد از خودکارآمدي توسط انگيزش پيشرفت تبيين شده و دو خرده مقياس عقلاني و هيجاني از سبک هاي مقابله با استرس توانسته اند 30.9 درصد از واريانس متغير خودکارآمدي را تبيين کنند.

 
کلید واژه: خودکارآمدي، سبک مقابله با استرس، انگيزش پيشرفت
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 209   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی