نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر درمان مدیریت مشروط مبتنی بر کوپن بر کاهش میزان مصرف در افراد وابسته به اکستازی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: پيرنيا بيژن*,رحماني سهيلا,سليماني علي
 
 *دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
چکیده: 

مديريت مشروط يکي از درمان هاي رايج در حيطه اعتياد است که بر نظريه رفتارگرايي متکي است. اکستازي دسته اي از محرک هاي مشتق شده از آمفتامين ها است. پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي مديريت مشروط بر ميزان کاهش مصرف در افراد وابسته به اکستازي انجام گرفت. در قالب يک کارآزمايي کنترل شده 50 مرد مصرف کننده اکستازي به طور هدفمند انتخاب و به گونه اي تصادفي در قالب دو گروه مديريت مشروط و کنترل تخصيص يافتند. مديريت مشروط به مدت دوازده هفته به گروه آزمايش ارائه شد. آزمايش ادرار به روش ايمونوکروماتوگرافي به صورت دو بار در به عمل آمد. نتايج به دست آمده از آزمون هاي کاي اسکوئر و تحليل واريانس نشان دادند که درمان مديريت مشروط کاهش معناداري را در ميزان مصرف اکستازي ايفا نمود. اين يافته ها ضمن در بر داشتن جنبه هاي کاربردي در حيطه درمان اعتياد، بار ديگر تائيد کننده شواهد باليني در مورد کارامدي درمان هاي رفتاري در اعتياد مي باشد.

 
کلید واژه: اکستازي، اعتياد، مديريت مشروط
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 77   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی