نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

رابطه بین خودکارآمدی، عزت نفس، تعلل ورزی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: سيف اله زاده كوجنق محسن,علمداري كاوه*,قره آغاجي سعيد
 
 *دانشگاه فرهنگيان، پرديس علامه اميني تبريز، تبريز، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين عزت نفس، تعلل ورزي و خودکارآمدي در پيش بيني پيشرفت تحصيلي دانش آموزان انجام شد. شرکت کنندگان تعداد 201 نفر (98 دختر و 103 پسر) بودند که از ميان کليه دانش آموزان دختر و پسر پايه دهم دوره دوم متوسطه که در سال تحصيلي 96 – 95 مشغول به تحصيل بودند که به روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش شامل پرسش نامه هاي عزت نفس کوپر اسميت، تعلل ورزي سولومن و راثبلوم و خودکارآمدي عمومي شرر بودند. داده ها با استفاده از ضرايب همبستگي پيرسون و رگرسيون گام به گام تحليل گرديد. ماتريس همبستگي بين متغيرها حاکي از ارتباط مثبت و معني دار عزت نفس و خودکارآمدي با پيشرفت تحصيلي بود. متغير تعلل ورزي رابطه اي با پيشرفت تحصيلي نداشت. نتايج تحليل رگرسيون به روش گام به گام نشان داد که عزت نفس و خودکارآمدي حدود 7 درصد واريانس پيشرفت تحصيلي را تبيين مي کنند و متغير تعلل ورزي سهمي در اين پيش بيني پيشرفت تحصيلي ندارد.

 
کلید واژه: عزت نفس، خودکارآمدي، تعلل ورزي، پيشرفت تحصيلي، دانش آموزان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 145   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی