برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

رابطه کارایی خانواده و گسست ارزش های مادران و دختران دبیرستانی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: جعفري روشن فريبا*,سهرابي اسمرود فرامرز,احمدي صديقه
 
 *دانشگاه علامه طباطبائي، تهران، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
چکیده: 

در اين پژوهش رابطه کارايي خانواده و گسست ارزش هاي مادران و دختران دبيرستاني مورد بررسي قرار گرفت. جامعه آماري اين پژوهش دانش آموزان دختر دبيرستان هاي شهرستان قدس و مادرانشان بودند. تعداد 100 نفر از دانش آموزان و مادران آن ها با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده در پژوهش، پرسشنامه سنجش کارايي خانواده FAD و سنجش ارزش هاي مرتون و لنيدزي بود. طرح پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي بود. به منظور تعيين رابطه کارايي خانواده و گسست ارزش هاي مادران و دختران از روش همبستگي پيرسون و براي تعيين تفاوت ارزش هاي مادران و دختران از آزمون تي مستقل استفاده شد. يافته ها نشان داد که بين کارايي خانواده و گسست ارزش هاي مادران و دختران رابطه معناداري وجود داشت. مولفه هاي حل مساله، پاسخگويي اثربخش و کنترل رفتاري با گسست ارزش هاي مادران و دختران ارتباط معکوس و معناداري داشت و مقياس درگيري اثربخش، ارتباط معناداري با گسست ارزش ها نداشت. نتايج نشان داد که بين ارزش هاي مادران و دختران تفاوت معنادار وجود ندارد و بنابراين فرضيه دوم رد مي شود.

 
کلید واژه: کارايي خانواده، گسست ارزشي، ارزش
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 54   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی