برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر سازگاري رواني با سرطان در زنان مبتلا به سرطان پستان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: محمدي ابراهيم*,داوودي حسين,آل ياسين سيدعلي
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خمين، خمين، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
 
چکیده: 

سرطان يکي از مشکلات عمده بهداشت جهاني است و سرطان پستان يکي از شايع ترين انواع سرطان که يک سوم کليه سرطان ها را در زنان به خود اختصاص داده است. هدف پژوهش حاضر، بررسي اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر سازگاري رواني با سرطان در زنان مبتلا به سرطان پستان بود. روش پژوهش حاضر، نيمه تجربي با طرح پيش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. شرکت کنندگان تعداد 14 نفر (دو گروه 7 نفري) از زنان مبتلا به سرطان پستان شهرستان دليجان بودند که با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش مقياس سازگاري رواني سرطان بود. نتايج تحليل کوواريانس نشان داد، اين برنامه درماني توانست نمرات خرده مقياس هاي درماندگي/نااميدي و دل مشغولي اضطرابي را به طور معني داري کاهش دهد اما کاهش در نمرات خرده مقياس اجتناب شناختي و افزايش در نمرات خرده مقياس هاي تقديرگرايي و روحيه مبارزه طلبي معني دار نبودند، بنابراين مي توان اظهار داشت که شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي مي تواند بر سازگاري رواني سرطان موثر باشد.

 
کلید واژه: سرطان، سرطان پستان، سازگاري رواني، شناخت درمان مبتني بر ذهن آگاهي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 122   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی