برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مشکلات بین فردی و استرس تحصیلی در دانش آموزان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: سيدان سيدابوالقاسم*,باعزت فرشته
 
 *دانشگاه مازندران، بابلسر، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
چکیده: 

نوجواني دوره ايجاد سازگاري هاي متعدد و جديد براي ورود به دنياي بزرگسالي است و مي تواند با مشکلاتي در سازگاري ها همراه باشد. پژوهش حاضر باهدف بررسي رابطه مشکلات بين فردي با استرس تحصيلي دانش آموزان صورت گرفت. روش پژوهش از نوع همبستگي بود. شرکت کنندگان تعداد 120 نفر بودند که از طريق نمونه گيري خوشه اي تک مرحله اي و سپس تصادفي ساده از ميان کل دانش آموزان متوسطه اول شهرستان نوشهر در سال تحصيلي 96- 95 به حجم 2060 نفر انتخاب شدند. ابزارهاي اين پژوهش شامل پرسشنامه هاي مشکلات بين فردي (IIP-32) بارفام، هاردي استارپ، استرس انتظارات تحصيلي (AESI) آنگ و هوان بودند. يافته هاي به دست آمده از ضريب همبستگي اسپيرمن نشان دادند که مشکلات بين فردي با استرس تحصيلي رابطه آماري معني داري (R=0.673) در سطح (P<0.001) داشتند و با بالا رفتن ميزان مشکلات بين فردي، استرس تحصيلي دانش آموزان نيز بالا رفت و همچنين به چرخه مشکلات بين فردي، استرس مجدد دامن خواهد زد.

 
کلید واژه: استرس تحصيلي، مشکلات بين فردي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 488   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی