نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر آموزش گروهی راهبردهای موفق تحصیلی بر بهبود اشتیاق و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: طوسي اميرفضل*,سدرپوشان نعيمه
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
چکیده: 

يکي از اهداف آموزش وپرورش در توانمندسازي دانش آموزان، آموختن مهارت هاي تحصيلي در مقاطع مختلف تحصيلي است. هدف از پژوهش حاضر تعيين اثر آموزش گروهي مهارت هاي تحصيلي بر اشتياق و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان پسر دبيرستاني در سال 1392 در شهر يزد بود. اين پژوهش يک مطالعه مقطعي بود که به شيوه نيمه آزمايشي با پيش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل انجام شد. شرکت کنندگان تعداد 40 نفر بودند که به صورت تصادفي خوشه اي از ميان کليه دانش آموزان پسر سال اول دبيرستان شهر يزد انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه اشتياق تحصيلي و مقايسه معدل دو ترم متوالي بهمن ماه و خردادماه بودند. يافته هاي به دست آمده از روش تحليل کوواريانس و کوواريانس چند متغيره (مانکوا) نشان دادند که آموزش گروهي مهارت هاي تحصيلي بر افزايش اشتياق تحصيلي و تمامي ابعاد آن و پيشرفت تحصيلي تاثير داشت، بنابراين، مي توان نتيجه گرفت که آموزش گروهي مهارت هاي تحصيلي منجر به بهبود پيشرفت و اشتياق تحصيلي و ابعاد آن در دانش آموزان مي شوند.

 
کلید واژه: آموزش گروهي، مهارت تحصيلي، اشتياق تحصيلي، پيشرفت تحصيلي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 343   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی