برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

رابطه اعتیاد به گوشی هوشمند و رضایت زناشویی در زوجین

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: آرام دهنه احمد*,نيك منش سارا,صباحي پرويز
 
 *دانشگاه سمنان، سمنان، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
چکیده: 

موارد استفاده افراطي و وسواس گونه از تلفن همراه در برخي موارد سبب اعتياد به آن مي شود. اعتياد به اينترنت برسازه هاي مختلف سلامت روان، ارتباطات بين فردي و ايجاد تنش در خانواده، بخشي از اثرات منفي اعتياد به تلفن همراه هوشمند است. هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه اعتياد به گوشي هوشمند با رضايت زناشويي در بين زوجين شهر سمنان بود. طرح پژوهش حاضر از نوع توصيفي و به صورت همبستگي بود. شرکت کنندگان تعداد 100 زوج (100 نفر مرد و 100 نفر زن) در شهر سمنان بودند که با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه هاي زوجين اينريچ و پرسشنامه اعتياد به گوشي هوشمند بودند. يافته هاي حاصل از آزمون آماري ضريب همبستگي پيرسون نشان دادند که از بين مولفه هاي پرسشنامه زوجين اينريچ زير مقياس هاي رضايت، ارتباطات و حل تعارض با اعتياد به گوشي هوشمند به صورت منفي و معنادار رابطه داشتند، درحالي که تنها بين زير مقياس تحريف آرماني با اعتياد به گوشي هوشمند ارتباط معناداري وجود نداشت. بر اساس يافته هاي پژوهش حاضر مي توان گفت که چنانچه مساله اعتياد به گوشي هوشمند در افراد متاهل موردتوجه و مداخله قرار نگيرد مي تواند منجر به کاهش رضايت و افزايش تعارض بين زوجين شود.

 
کلید واژه: اعتياد به گوشي هوشمند، رضايت زناشويي، ارتباطات، تعارض زناشويي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 422   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی