برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثير گروه درماني شناختي رفتاري بر کاهش افسردگي زندانيان HIV مثبت

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حجت خواه سيدمحسن,رضايي حسن*,دركه محسن,اكبري رضا
 
 *دانشگاه رازي، کرمانشاه، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
 
چکیده: 

ازجمله مشکلات رواني که شيوع نسبتا بالايي، در بيماران HIV مثبت دارد، افسردگي است. پژوهش حاضر به بررسي تاثير آموزش درمان شناختي رفتاري گروهي بر کاهش افسردگي زندانيان معتاد مرد HIV مثبت زندان مرکزي کرمانشاه پرداخت. روش پژوهش نيمه آزمايشي و طرح پژوهش از نوع پيش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماري شامل کليه زندانيان معتاد HIV مثبت بود که به صورت نمونه گيري در دسترس 30 نفر را به عنوان نمونه انتخاب و از طريق گمارش تصادفي به دو گروه (15 نفر آزمايش و 15 نفر کنترل) تقسيم شدند. ابزار اين پژوهش پرسشنامه 21 سوالي افسردگي بک بود. يافته هاي به دست آمده از آزمون هاي آمار توصيفي (شاخص هاي مرکزي و پراکندگي) و استنباطي (T استودنت مستقل و تحليل کوواريانس) نشان داد ند که اين مداخله نقش مهمي براي مقابله با افسردگي زندانيان معتاد HIV مثبت داشت.

 
کلید واژه: درمان شناختي رفتاري، افسردگي، زندان، HIV مثبت
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 126   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی