برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر درمان فراشناختی بر آمیختگی فکر و باورهای فراشناختی منفی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: موسوي مقدم سيده آيدا*,بيرامي منصور,بخشي پور عباس,حميدپور حسن
 
 *دانشگاه تبريز، تبريز، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
چکیده: 

اختلال اضطراب فراگير اختلالي شايع و ناتوان کننده است که با نگراني گسترده، مفرط و کنترل ناپذير مشخص مي شود. هدف پژوهش حاضر بررسي ميزان کارايي درمان فراشناختي ولز در بهبود باورهاي فراشناختي و آميختگي فکر در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگير بود. اين پژوهش در چارچوب يک طرح مطالعه تک موردي از نوع خط پايه چندگانه، بر روي پنج بيمار مبتلا به اختلال اضطراب فراگير (2 مرد و 3 زن) اجرا شد. آزمودني ها در مرحله پيش از درمان (خط پايه) و جلسه آخر درمان (پس آزمون) و دوره پيگيري 6 ماهه، پرسشنامه فراشناخت ها (MCQ-30) -زيرمقياس باورهاي فراشناختي منفي و پرسشنامه آميختگي فکر و عمل (TAFS) را تکميل کردند. يافته هاي مطالعه نشان دادند که درصد بهبودي نمونه پژوهش به لحاظ باليني معنادار بود. بر مبناي نتايج حاصل، درمان فراشناختي در کاهش باورهاي فراشناختي و آميختگي فکر افراد مبتلا به اين اختلال اثربخش است.

 
کلید واژه: اختلال اضطراب فراگير، درمان فراشناختي، آميختگي فکر، باورهاي فراشناختي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 190   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی