برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان بر اساس رضایت زناشویی مادر

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شايانفر زهرا*,حسني فريبا
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکز، تهران، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
چکیده: 

اين پژوهش باهدف پيش بيني انگيزش تحصيلي دانش آموزان بر اساس رضايت زناشويي مادر انجام شد. تعداد شرکت کنندگان 200 نفر بود که از ميان کليه دختران دبيرستاني منطقه 6 تهران و مادران آن ها انتخاب شدند و به پرسش نامه انگيزش تحصيلي والرند براي دانش آموزان و پرسش نامه هاي رضايت زناشويي عبداله زاده براي مادران پاسخ دادند. نتايج ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون گام به گام نشان دادند که بين نمرات انگيزش دروني و انگيزش بيروني دانش آموزان با رضايت زناشويي مادران ارتباط مستقيم و معني داري وجود داشت همچنين با افزايش نمرات رضايت زناشويي مادران، نمرات بي انگيزشي تحصيلي دانش آموزان کاهش و نمرات انگيزش دروني و انگيزش بيروني دانش آموزان افزايش مي يابد. همچنين با افزايش نمرات رضايت زناشويي مادران، نمرات بي انگيزشي تحصيلي دانش آموزان کاهش مي يابد و بالعکس. در واقع اين فرضيه بر آن دلالت دارد که رضايت زناشويي مادر باعث خودجوشي او در زندگي زوجي و در نتيجه ايجاد محرک هاي انگيزش قوي و محکم تري براي فرزندان دانش آموز مي شود. طبيعي است که مادران با رضايت زناشويي بالاتر تاثيرات مطلوب و مثبت تري بر ديدگاه دانش آموزان و فرزندان خود نسبت به فضاي زندگي خويش گذاشته و نهايتا باعث مي شوند که فرزندان جهت نيل به اهداف خود از جمله اهداف تحصيلي از درون و بيرون بيشتر تحريک گردند.

 
کلید واژه: انگيزش تحصيلي، رضايت زناشويي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 184   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی