برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

عملکرد حافظه کاری در فازهای اختلال دوقطبی نوع یک و افراد عادی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: موسوي زادگان صبرا,معروفي‌ محسن*
 
 *گروه روانپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
 
چکیده: 

با توجه به امکان وجود نقايص عصب روان شناختي به ويژه نقص عملکردهاي اجرايي و حافظه کاري در بيماران دوقطبي، هدف پژوهش حاضر مقايسه حافظه کاري در فازهاي مانيا، افسردگي، يوتايميا در اختلال دوقطبي نوع يک و افراد عادي بود. روش پژوهش، علي- مقايسه اي بود. شرکت کنندگان شامل 59 نفر (15 نفر در فاز مانيا، 10 نفر فاز افسردگي، 16 نفر يوتايميک و 18 فرد عادي) بودند که با نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده در پژوهش شامل مقياس هاي مانياي يانگ و افسردگي هميلتون، پرسشنامه (SCl-90-R V. 4. 1)، (SF36) و نرم افزار حافظه عددي وکسلر استفاده شدند. در حافظه کاري شنيداري تفاوت بين گروه مانيا با گروه کنترل معنادار بود (0.001= p). در حافظه ديداري نيز تفاوت بين گروه هاي (يوتايميا- مانيا)، (يوتايميا- کنترل) و (مانيا- کنترل) معنادار بود (0.0001= p). نتايج پژوهش بيانگر عملکرد بهتر گروه کنترل نسبت به افراد دوقطبي نوع يک است.

 
کلید واژه: اختلال دوقطبي نوع يک، فازهاي مانيا، افسردگي، يوتايميا، حافظه کاري ديداري و شنيداري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 217   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی