برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

الگوهای بالینی سایکوپاتولوژیک در رانندگان با ترومای فک و صورت

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: رعايي فرزانه*
 
 *گروه روانپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، کرمان، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
 
چکیده: 

آسيب هاي تروماتيک يکي از مشکلات قابل پيش بيني اصلي مربوط به سلامت جامعه امروز است و محققين در جستجو عوامل و ريسک فاکتورهايي هستند که باعث ايجاد اين تصادفات مي شوند تا بتوانند راهي براي پيشگيري آن ها پيدا کنند. اين مطالعه، بررسي شيوع اختلالات رواني و الگوهاي باليني اختلالات رواني به عنوان يک فاکتور مهم و موثر در رانندگان بستري شده در بخش جراحي فک و صورت بيمارستان باهنر شهر کرمان در سال 1395 بود. روش مطالعه به صورت مقطعي و مورد شاهدي بود. تعداد شرکت کنندگان 120 نفر (52 مرد و 8 زن در گروه مورد و 54 مرد و 6 زن در گروه شاهد) بودند که به صورت تصادفي انتخاب و شرايط ورود را دارا بودند (60 نفر راننده در تصادف و 60 نفر به عنوان کمک راننده و يا عابر پياده). از پرسشنامه MMPI - 71 جهت ارزيابي بيماران استفاده شد. ميانگين سني در گروه مورد 24 و در گروه شاهد 25 بود. تفاوت معناداري در ميانگين الگوهاي باليني هيستري، پسيکاستني، اسکيزوفرني، هيپوکندريا، افسردگي و سايکو پاتيک در بين گروه مورد و شاهد پيدا نشد اما در الگوي باليني مانيا و پارانويا بين دو گروه تفاوت معناداري وجود دارد. به نظر مي رسد اختلالات رواني با آسيب هاي ناشي از تصادفات رانندگي مربوط به الگوهاي باليني خاص مانند مانيا و پارانويا مربوط است که در درمان اين اختلالات بايستي مداخلات فوري صورت گيرد.

 
کلید واژه: الگوهاي باليني، سايکوپاتولوژيک، رانندگان، تروماي فک و صورت
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 56   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی