نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و نشانگان وسواس-جبری

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: زنگوله چي زهرا*,يوسفي كله خانه زهرا,كشاورز ندا
 
 *دانشگاه تبريز، تبريز، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
چکیده: 

تحمل آشفتگي و ترس از حس هاي بدني دو عامل شناختي آسيب پذيري براي نشانه هاي وسواس-جبري هستند. پژوهش حاضر در نظر داشت با بررسي نقش عدم تحمل بلاتکليفي و حساسيت اضطرابي در پيش بيني نشانه هاي وسواس-جبري اطلاعات بيشتري در زمينه عوامل زيربنايي اين اختلال به دست آورد. شرکت کنندگان تعداد 177 نفر از دانشجويان دانشگاه تبريز بودند که به روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش شامل مقياس حساسيت اضطرابي تجديدنظر شده، مقياس عدم تحمل بلاتکليفي و سياهه وسواس-اجبار مادزلي بودند. بر اساس يافته هاي به دست آمده از روش رگرسيون چندگانه مي توان گفت که حساسيت اضطرابي و عدم تحمل بلاتکليفي قادر به پيش بيني نشانه هاي وسواس-جبري بودند. خرده مقياس هاي اضطراب شناختي و عدم تحمل بلاتکليفي آينده نگر به ترتيب با ضريب بتاي 0.25 و 0.35 نقش مثبت و معني داري در اين تحليل داشتند. نتايج پژوهش حاضر شواهدي براي تاييد نقش حساسيت اضطرابي و عدم تحمل بلاتکليفي در نشانه هاي وسواس-جبري در اختيار ما مي گذارد و بر اساس اين شواهد مي توان در مطالعات بعدي به بررسي نقش اين دو عامل در درمان اختلال وسواس-جبري پرداخت.

 
کلید واژه: حساسيت اضطرابي، عدم تحمل بلاتکليفي، نشانه هاي وسواس-جبري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 226   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی