نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

پیش بینی تاب آوری و حس انسجام بر اساس هوش شخصی و مولفه های تنظیم شناختی هیجان در زنان قربانی خشونت خانگی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: مولايي مهري*,غفاري مظفر,طاهري فرد مينا
 
 *دانشگاه محقق اردبيلي، اردبيل، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
چکیده: 

خشونت خانگي شايع ترين شکل خشونت عليه زنان و يک معضل مهم سلامت عمومي است و توجه به آن از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. هدف پژوهش حاضر بررسي نقش هوش شخصي و تنظيم شناختي هيجان در تاب آوري و حس انسجام زنان قرباني خشونت خانگي بود. روش پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي بود. شرکت کنندگان تعداد 300 نفر از زنان قرباني خشونت مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر اردبيل بودند که به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش شامل فرم کوتاه پرسشنامه هوش شخصي، تنظيم شناختي هيجان، پرسشنامه تاب آوري و حس بودند. يافته ها نشان داد که بين متغيرهاي هوش شخصي و راه کارهاي سازگارانه تنظيم شناختي هيجان با تاب آوري و حس انسجام رابطه مثبت معنادار وجود داشت. همچنين متغيرهاي هوش شخصي و تنظيم شناختي هيجان قادر بودند ميزان تاب آوري و حس انسجام زنان قرباني خشونت را پيش بيني کنند. بر اساس نتيجه پژوهش حاضر، زنان قرباني خشونتي که داراي هوش شخصي و تنظيم شناختي هيجاني بالاتر بودند، تاب آوري و حس انسجام بيشتري داشتند.

 
کلید واژه: هوش شخصي، تنظيم شناختي هيجان، تاب آوري، حس انسجام
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 191   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی